Departamenti i Otorinolaringologjisë është i përbërë nga një staf mjekësh kirurgë të cilët kanë një eksperiencë të gjerë në fushën e diagnostikimit dhe kirurgjisë në fushën e patologjive të ORL-së. Konsultat dhe ndërhyrjet kirurgjikale variojnë nga vizitat mjekësore të specializuara,me interventet kirurgjikale rutinë heqjen e trupave të huaj,si dhe ndërhyrjet kirurgjikale të kategorisë së parë.

Stafi i mjekëve kirurgë ORL mbulon të gjithë gamën e ndërhyrjeve kirurgjikale otorinolaringologjike ose kirurgjive të veshit të tilla si:

- Timpanoplastikat e të gjithë llojeve,
- Trajtim të kolosteatomave dhe të gjithë komplikacioneve të tyre,
- Malformacione të ndryshme kongjenitale (atrezi të kanalit të jashtëm të dëgjimit, kolosteatoma kongjenitale etj)
- Riparim kirurgjikal të otosclerosis.

Për më tepër

Për një shërbim më të kompletuar, për rastet më komplekse, stafi i mjekëve ORL bashkëpunon ngushtë edhe me kolegë të tjerë të shquar të specialiteteve të ndryshme, kjo me qëllimin e vetëm për të ofruar shërbim sa më optimal dhe rezultativ për pacientët tanë.

image-divider

Dr. Loreto Silvagni

Data dhe fusha e punësimit: Nga 01/10/1977 ka ushtruar profesionin e tij në "Casa di Cura Di Lorenzo S.p.A" në Avezzano (AQ); Në të njëjtën kohë ai ka kaluar 15 vjet si një konsulent ambulator si një specialist ENT në A.S.L. në Avezzano (AQ).

Për 5 vjet ai dha mësim Trakeobronkoskopi në Shkollën e Specializimit në Otorinolaringologji të Universitetit të I'Aquila dhe deri në 2012 ai mësoi Kirurgji Teknike Faringe-laringee.

Që nga viti 1986 ai ka ushtruar kirurgji "endoskopia e hundës" për trajtimin e sinusit (mund të vërtetojmë se nga viti 2006 deri në vitin 2007 numërohen 633 ndërhyrje).

Gjatë njëzet viteve të fundit, ai ka kryer operacione në hundë, pa pasur nevojë të përdorë tamponadat nazale.

Vetëm në periudhën 2006 - 2017 ai ka kryer gjithsej 2237 ndërhyrje kirurgjikale.


Lexoni më shumë